NEW PARC invests in and develops residential real estate in Poland. In order to profit from the opportunities the Polish residential real estate market NEW PARC offers investors to participate in acquiring building lot’s and development of property. NEW PARC is active in Wroclaw, the fastest growing innovative city of Poland.

NEW PARC investeert in en ontwikkelt residentieel vastgoed in Polen. Om te profiteren van de kansen in de Poolse vastgoedmarkt en specifiek de woningmarkt biedt New Parc investeerders de mogelijkheid deel te nemen in aankoop van grondposities en de bouw van woningen. De activiteiten van NEW PARC vinden plaats in Wroclaw, de snelst groeiende kennisstad van Polen.

NEW PARC - Edwin Melchior

Edwin Melchior established NEW PARC and he has over 15 years of experience in real estate investments. As well as financing and structuring and managing investment funds. Back in 2004 Edwin Melchior started investing independently and he has been active in Poland since 2007.

NEW PARC - Edwin Melchior

Als oprichter van NEW PARC heeft de heer drs. E.J. Melchior 15 jaar ervaring in het investeren in en financieren van vastgoed, alsmede het opzetten en managen van investeringsfondsen. In 2004 is Edwin Melchior gestart met zelfstandige (vastgoed) investeringen en vanaf 2007 actief met investeringen in Polen.

EuroPacific - Jarek Filip

NEW PARC has a Joint Venture with Europacific (www.europacific.pl). Europacific is a developer in Wroclaw and active since 2005. The experience of Europacific ensures knowledge and insight about the Wroclaw region and provides excellent contacts with local banks and local governments. Jarek Filip is the founder of Europacific after being active as contractor/developer in Australia for over 15 years.

EuroPacific - Jarek Filip

NEW PARC heeft een Joint Venture met Europacific (www.europacific.pl). Europacific is als ontwikkelaar in Wroclaw en omgeving actief  sinds 2005. Hierdoor beschikt zij over gedegen kennis en ervaring van de regio en onderhoudt uitstekende contacten met de lokale overheden en banken. Jarek Filip is oprichter van Europacific nadat hij ruim 15 jaar actief is geweest als bouwer/ontwikkelaar in Australië.

Investment Strategy

NEW PARC’s investment strategy is focussed on affordable housing in the Wroclaw region. Wroclaw region inhabits about 1.000.000 inhabitants and belongs to the fastest economically growing cities in Poland and even Europe. Wroclaw is NEW PARC’s and Europacific’s homebase, their experience and knowledge in the region ensures proper selection for new locations and projects.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van NEW PARC is gericht op betaalbare woningbouw in de stad Wroclaw en omgeving. Wroclaw tezamen met de omliggende gemeenten telt circa 1.000.000 inwoners en behoort tot de steden met de hoogste economische groei van Polen en Europa. Daarnaast is het de thuisbasis is van NEW PARC en haar Partner Europacific. De bekendheid met de stad zorgt voor een adequate selectie van locaties en projecten.

Investing

NEW PARC is an independent developer who uses private investors to finance their projects. When interested in participating in our private fund, NEW PARC welcomes you for additional information. In order to get in contact with NEW PARC please visit the contact page.

Investeren

NEW PARC is een zelfstandige ontwikkelaar die voor de financiering van haar projecten gebruik maakt van private investeerders. Indien u interesse heeft te participeren in de projecten van NEW PARC nodigen wij u graag uit voor een nadere toelichting. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.